Temeljem Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Blato za 2020.godinu, objavljuje se

JAVNI POZIV

za kandidiranje  događanja na području općine Blato u 2020. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice općine Blato (u daljnjem tekstu: TZO Blato) za događanja u razdoblju predsezone i podsezone.

Sredstva potpore mogu biti odobrena za organizaciju i realizaciju:

a. kulturnih događanja
b. zabavnih događanja
c. sportskih događanja
d. eno-gastronomskih događanja
e. ekoloških događanja
f. ostalih događanja

koje se odvijaju u razdoblju 01.01.2020. - 31.05.2020. te u razdoblju od 01.10.2020.-31.12.2020.

Događanja koja se odvijaju u razdoblju 01.06.2020.-30.09.2020. nisu obuhvaćena predmetom ovog Javnog poziva. 

Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe s područja općine Blato i to (u daljnjem tekstu: korisnici potpore):

  • kulturne i druge javne ustanove, 
  • udruge,
  • društva, 
  • klubovi, 
  • zadruge, 
  • obiteljska poljoprivredna gospodarstva kao organizatori ili nositelji  aktivnosti. 

Ukupni iznos dodijeljenih potpora događanjima temeljem ovog Javnog poziva iznosi 30,000.00 kuna. Maksimalni iznos koji se može dodijeliti po događanju je 5,000.00 kuna. 

Organizator događanja podnosi kandidaturu na priloženom obrascu Zahtjeva Turističkoj zajednici općine Blato.  Kandidature se šalju isključivo putem pošte. Rok za podnošenje kandidature je zaključno sa 07.02.2020.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun korisnika potpore po dostavljenom izvješću o realizaciji događanja i po primitku potrebne dokumentacije.

Puni tekst Javnog poziva, te sve dodatne informacije o uvjetima i načinima prijave  preuzmite ovdje: pdfJAVNI POZIV – PUNI TEKST

U Blatu, 13.siječnja 2020.godine

Dokumenti: