Poštovani iznajmljivači,

u nastavku teksta nalaze se dva letka na hrvatskom i engleskom jeziku sa informacijama o postupanju kod postojanja sumnje na COVID-19 u turističkom smještaju.

Jedan letak je za turiste s važnim informacijama – jedinstveni kontakt COVID-19 ambulanti na području DNŽ. pdfPREUZMI LETAK - (za turiste)

Drugi letak sadržava preporuke o postupanju u slučaju sumnje i/ili pojave bolesti gosta u turističkom smještaju u vrijeme pandemije Covid 19. pdfPREUZMI LETAK - (za iznajmljivače)

Ovaj drugi letak namijenjen je i Vama kao iznajmljivačima i gostima koji su u Vašem smještajnom objektu te sadržava kontakte COVID-19 ambulanti za Blato i otok Korčulu.

Molimo da ove letke istaknete na vidnom mjestu u Vašem objektu, u svakom apartmanu/kući za odmor.

Ukoliko niste u mogućnosti ove letke printati, letke možete preuzeti i u našem Turističkom uredu.