U sklopu programa obilježavanja Međunarodnog dana muzeja u Blatu u organizaciji Blatskih fižula ustanove u kulturi, Turističke zajednice Općine Blato i etno kuće Barilo (10.-18. svibnja) nastavljen je program s planinarsko turističkom turom u suradnji s HPD Spivnik. Nakon okupljanje sudionika u Gradskom parku u Blatu ispred putokaza krenulo se planiranom stazom.

Sudionici su krenuli novouređenom stazom koju su u proteklih godinu dana uredili članovi HPD Spivnik u dužini 4 kilometra od ruba naselja Blato preko polja Žjana do polja Krulić i zaustavili se na prvom odmorištu na Krulići u i zatim nastavili do vidikovca na Žjanu.

"Sama staza je inače zapušteni suhozidnim načinom gradnje utvrđen poljski put koji su blatski težaci koristili za prijevoz sirovina i poljoprivrednih proizvoda s udaljenih obradivih i šumskih površina. Staza počimlje na rubu naselja Blato te dužinom od oko 3 km vodi do polja Žjan i vidikovca s kojega se pruža pogled na središnji dio zapadnog dijela otoka Korčule. Zbog nepostojanja suvremenih prometnica, i samim time izoliranosti, sam lokalitet Žjan ostao je sačuvan u izvornom obliku kao svojevrsni spomenik suhozidnom načinu gradnje koji je za cilj imao podređivanja krškog prostora održivoj poljoprivrednoj proizvodnji. Na samoj stazi nalaze se ostaci manjih povijesnih gospodarskih objekata: „klačine“- vapnenice, poljskih kućica, „gustrini“ - cisterni za vodu koje upotpunjavaju doživljaj prostora i načina života koji je koristio isključivo lokalne resurse. Osim kulturno-povijesne vrijednosti, zbog blagog uspona i zaklonjenosti vegetacijom (regulacijski učinak na mikro klimu) sama staza je primjerena za rekreaciju svih dobnih skupina i kondicijske spreme, dok brojne autohtone mediteranske biljke (mnoge i ljekovite) pružaju mogućnost upoznavanja izvorne flore ovoga prostora." - HPD Spivnik

Foto: Emil Andreis