Prema podacima sustava eVisitor (stanje na dan 09.siječnja 2017.g. do 10 sati) na području Turističke zajednice općine Blato u 2016.godini ostvareno je ukupno 17 816 dolazaka (1 147 domaćih te 16 669 stranih), odnosno 174 280 noćenja (11 387 domaćih te 162 893 stranih). U kapacitetima privatnog smještaja ostvaren je ukupno 15 081 dolazak (979 domaćih te 14 102 stranih), odnosno 145 695 noćenja (8 929 domaćih te 136 766 stranih).

U 2015. godini ostvareno je ukupno 16 307 dolazaka i 161 476 noćenja, od čega 15 448 stranih dolazaka i 152 701 stranih noćenja, dok je u kapacitetima privatnog smještaja ostvareno ukupno 13 455 dolazaka i 132 379 noćenja.

Ukupan broj dolazaka u 2016.godini veći je za 9 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupan broj noćenja u 2016.godini bilježi porast od 8% u odnosu na prošlu godinu, te u kapacitetima privatnog smještaja bilježimo porast od 12 % u ukupnom broju dolazaka odnosno 10% u ukupnom broju noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Top 10 tržišta u 2016.godini su: Njemačka, Slovenija, Poljska, Češka, Mađarska, Hrvatska, Austrija, Italija, Slovačka te Bosna i Hercegovina.

Pregled Top 10 tržišta u protekloj 2016.godini:

Država Dolasci Noćenja
Njemačka 2.606 29.414
Slovenija 2.602 28.419
Poljska 2.658 25.190
Češka 1.432 13.338
Mađarska 1.502 11.988
Hrvatska 1.147 11.387
Austrija 1.040   9.847
Italija    768   7.157
Slovačka    651   5.475
Bosna i Hercegovina    458   4.562

Ukupno                                             17 816      174 280

pdfGODIŠNJI KUMULATIV 2016