Poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba kao i nadzor nad naplatom članarine obavlja Porezna uprava.

Obveznici plaćanja članarine za djelatnost iznajmljivanja plaćaju članarinu po stopi 0,1564%(primjenjiva stopa od 1.1.2016.)

Iznajmljivači pripadaju prvoj skupini obveznika plaćanja članarine turističkim zajednicama.

Turistička članarina se plaća na slijedeći način:
1) potrebno je ispuniti obrazac članarine za TZ → pdfPREUZMI OBRAZAC ← za prethodnu godinu i predati ga Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, do kraja veljače tekuće godine;

2) nakon što ste Vaš obrazac ispunili i predali Poreznoj upravi, članarinu uplaćujete općom uplatnicom/nalogom za plaćanje koji valja ispuniti kako slijedi:

- iznos: obračunata svota sa Obrasca članarine za TZ (ovjeren u Poreznoj upravi)
- uplatitelj: ime i prezime i puna adresa prebivališta registriranog iznajmljivača
- primatelj: ČLANARINA TZ Blato
- model: HR67
- broj računa primatelja: HR65 10010051 702527159
-poziv na broj odobrenja: OIB nositelja rješenja (iznajmljivača)
- opis plaćanja: članarina TZO Blato za 2016.g.

Za sve dodatne informacije slobodni ste se obratiti našem Turističkom uredu.