Dani Kopile / Svjetski dan turizma - 26.-29.rujna

Arheološki lokalitet Kopila - prapovijesna gradina

Blato, otok Korčula

Program se odvija kroz četiri dana na različitim lokacijama te uključuje: stručna predavanja, edukacije, edukativno-turističke ture do lokaliteta, interaktivne radionice sa djecom te tematsku gastro manifestaciju.