Članarinu turističkoj zajednici dužna je plaćati pravna i fizička osoba sukladno obavljanju svoje djelatnosti i stopi članarine prema turističkom razredu općine u kojoj se djelatnost obavlja.

Temeljem Zakona o izmjenama i dopuna o turističkoj članarini koji je na snazi od 1.1.2011., stopa članarine za iznajmljivače u B razredu iznosi 0,18 %.

Iznajmljivači pripadaju prvoj skupini obveznika plaćanja članarine turističkim zajednicama:
 

1) potrebno je ispuniti obrazac članarine za TZ (obrazac je dostupan u knjižarama i papirnicama ili na internet stranici Porezne Uprave) za prethodnu godinu i predati ga Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, do kraja veljače tekuće godine.

2) nakon što ste Vaš obrazac ispunili i predali Poreznoj upravi, članarinu uplaćujete općom uplatnicom/nalogom za plaćanje koji valja ispuniti kako slijedi:

- iznos: obračunata svota sa Obrasca članarine za TZ (ovjeren u Poreznoj upravi)
uplatitelj: ime i prezime i puna adresa prebivališta registriranog iznajmljivača
primatelj: ČLANARINA TZ Blato
model: 67
-broj računa primatelja:HR651001005-1702527159
-poziv na broj odobrenja: OIB nositelja rješenja (iznajmljivača)
opis plaćanja: članarina TZO Blato za 2013.g.

Poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba kao i nadzor nad naplatom članarine  obavlja Porezna uprava.

Za dodatne informacije obratite se našem Turističkom uredu.