Temeljem Programa rada i financijskog plana za 2019.godinu, Turistička zajednica općine Blato objavljuje

JAVNI POZIV
za kandidiranje događanja na području općine Blato u 2019. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice općine Blato (u daljnjem tekstu: TZO Blato) za događanja u razdoblju predsezone i podsezone.

Sredstva potpore mogu biti odobrena za organizaciju i realizaciju:

a. kulturnih događanja
b. zabavnih događanja
c. sportskih događanja
d. eno-gastronomskih događanja
e. ekoloških događanja
f. ostalih događanja

koja se odvijaju u razdoblju 01.01.2019. - 31.05.2019 te u razdoblju od 01.10.2019.-31.12.2019.

Događanja koja se odvijaju u razdoblju 01.06.2019.-30.09.2019. nisu obuhvaćena predmetom ovog Javnog poziva.

Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe s područja općine Blato i to (u daljnjem tekstu: korisnici potpore):

§ kulturne i druge javne ustanove,
§ udruge,
§ društva,
§ klubovi,
§ zadruge,
§ obiteljska poljoprivredna gospodarstva

kao organizatori ili nositelji aktivnosti.

Ukupni iznos dodijeljenih potpora događanjima temeljem ovog Javnog poziva iznosi 30,000.00 kuna. Maksimalni iznos koji se može dodijeliti po događanju je 5,000.00 kuna.

Organizator događanja podnosi kandidaturu na priloženom obrascu Zahtjeva Turističkoj zajednici općine Blato. Kandidature se šalju isključivo putem pošte. Rok za podnošenje kandidature je zaključno sa 01.02.2019.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun korisnika potpore po dostavljenom izvješću o realizaciji događanja i po primitku potrebne dokumentacije.

Puni tekst Javnog poziva, te sve dodatne informacije o uvjetima i načinima prijave preuzmite ovdje: pdfJAVNI POZIV – PUNI TEKST

U Blatu, 07.siječnja 2019.godine

Dokumenti:

- pdfZahtjev za dodjelu potpora događanju  docxZahtjev za dodjelu potpora događanju

- pdfIzvješće o održanom događanju i korištenju dobivenih sredstava   docxIzvješće o održanom događanju i korištenju dobivenih sredstava