S ciljem promocije i poticanja inicijative za kvalitetnim osmišljavanjem izrade lokalnih suvenira i proizvoda Turistička zajednica Općine Blato raspisuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU RJEŠENJA I ODABIRA AUTENTIČNOG BLATSKOG SUVENIRA U 2023. GODINI

Suvenir treba predstavljati odraz kontinuiteta kulturnog, kulturno-povijesnog i tradicijskog naslijeđa Blata i otoka te prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu, gastro-eno ili prirodnu baštinu.

Suvenir koji zadovolji uvjete i kriterije ovog Javnog poziva i bude izabran kao najbolji u 2023.godini temeljem ovog Javnog poziva, postaje nositeljem posebne oznake Autentičnog blatskog suvenira.

Prijavljeni suveniri mogu biti:

  • umjetnički
  • umjetničko-obrtnički
  • eno-gastro proizvodi,
  • ukrasni ili
  • uporabni

Suvenire je potrebno dostaviti u naravi (u primjerenoj ambalaži), zajedno sa priloženim obrascem Prijavnice koja je sastavni dio ovog Javnog poziva.

Autor treba dostaviti suvenir u originalnoj veličini i materijalu u primjerenom pakiranju (ambalaži), dok se prateći obrasci dostavljaju u odvojenoj i zatvorenoj koverti sa navedenom naznakom prijave.

Radovi pristigli po isteku navedenog roka neće se razmatrati.

Predloške za autentični blatski suvenir i sve prateće priloge, potrebno je dostaviti (osobno ili preporučenom poštom) najkasnije do 15. rujna 2023. godine na adresu:

Turistička zajednica Općine Blato
Trg dr. Franje Tuđmana 4,
20271 Blato
„PRIJAVA ZA IZBOR SUVENIRA “

Dodatne informacije ili pojašnjenja dostupna su isključivo putem maila i za vrijeme trajanja ovog Javnog poziva: info@tzo-blato.hr

pdfPuni tekst Javnog poziva
docxObrazac prijave