MJESEC LIPANJ (Statistika za razdoblje od 01.06.-21.06.2014)

SMJEŠTAJNI KAPACITETI:

HOTELI I TURISTIČKA NASELJA

200

KAMPOVI

28

KUĆANSTVA – PRIVATNI SMJEŠTAJ

5518

VIKENDICE

601

OSTALO

364

UKUPNO

6 711

MJESEC LIPANJ (Statistika za razdoblje od 01.06.-21.06.2013)

SMJEŠTAJNI KAPACITETI:

HOTELI I TURISTIČKA NASELJA

313

KAMPOVI

6

KUĆANSTVA – PRIVATNI SMJEŠTAJ

3998

VIKENDICE

716

OSTALO

286

UKUPNO

5 319