U petak, 20.lipnja 2014., održana je u općinskoj vijećnici izborna skupština Turističke zajednice općine Blato prema slijedećem dnevnom redu:

1. Otvaranje izborne Skupštine
2. Izbor radnih tijela izborne Skupštine
- zapisničar i 2 ovjerovitelja zapisnika
- povjerenstva za verifikaciju mandata Izborne skupštine TZO Blato
3. Verifikacija mandata članova skupštine TZO Blato
4. Izbor 8 članova Turističkog vijeća TZO Blato
5. Izbor 2 članova Nadzornog odbora TZO Blato
6. Izbor 1 predstavnika TZO Blato u Skupštini TZ Dubrovačko-neretvanske županije
7. Razno

Sukladno članku 20. Statuta Turističke zajednice općine Blato te izračunu broja predstavnika prema udjelu u prihodu Turističke zajednice općine Blato, Skupštinu Zajednice čini 19 predstavnika fizičkih i pravnih osoba članova Zajednice grupiranih u slijedeće skupine i to:
- privatni iznajmljivači – 8 predstavnika
- apartmanska naselja – 2 predstavnika
- trgovine – 3 predstavnika
- kampovi – 1 predstavnik
- ugostitelji – 2 predstavnik
- djelatnosti neposredno povezane s turizmom – 3 predstavnika

Tako su novoizabrani članovi skupštine TZO Blato na mandat od četiri godine:
IME I PREZIME SKUPINE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA
1. Srđana Šeparović, Prižba Privatni iznajmljivač
2. Nikica Gavranić, Karbuni Privatni iznajmljivač
3. Nikša Šeparović Markota, Prižba Privatni iznajmljivač
4. Zlatko Bačić, Črnja Luka Privatni iznajmljivač
5. Katja Sardelić Kraljević, Podjamje Privatni iznajmljivač
6. Milorad Petković, Prižba Privatni iznajmljivač
7. Boroe Franko, Gršćica Privatni iznajmljivač
8. Kapor Marina, Prigradica Privatni iznajmljivač
9. Antonija Dadić Apartmansko naselje (Balaton )
10. Zoran Bačić Apartmansko naselje (Balaton)
11. Ante Cetinić Pensa (Blato 1902) Trgovina
12. Sandra Šeparović (Blato 1902) Trgovina
13. Katica Sardelić (Konzum, Blato) Trgovina
14. Branko Milat, Prižba Predstavnik kampa
15. Dinko Telenta (Caffe bar Marko) Ugostitelj
16. Ivo Gavranić Ćesko (Caffe bar Lido) Ugostitelj
17. Lovre Vojvodić (Autotrans) Djelatnosti povezane s turizmom
18. Marko Milat (Croatia Tehnički Pregledi doo) Djelatnosti povezane s turizmom
19. Želimir Bosnić (Ljekarna Blato) Djelatnosti povezane s turizmom

Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Zajednice te je odgovorno Skupštini za svoj rad. Turističko vijeće ima predsjednika (načelnika općine/grada) i osam članova koje bira Skupština Zajednice.
Članovi Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Blato na mandat od četiri godine:
1. Ante Radaić Kralj
2. Ante Šeparović Burćina
3. Ivana Sardelić
4. Zlatan Milat
5. Marino Sardelić
6.Perica Sardelić
7. Katarina Donjerković
8. Joze Marinović

Nadzorni odbor nadzire: vođenje poslova Zajednice, materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice i podružnica i izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.
Dva člana Nadzornog odbora koje bira skupština Zajednice:
1. Damir Prižmić
2. Danijela Petković
Jedan član Nadzornog odbora kojeg delegira Turističko vijeće turističke zajednice dubrovačko-neretvanske županije:
3. Maja Imre

Predstavnik TZO Blato u Skupštini TZ Dubrovačko-neretvanske županije:
Zlatan Milat