U  rujnu  2013 ostvareno je ukupno 1 114   dolazaka i  14 293  noćenja od čega je u kapacitetima privatnog smještaja ostvareno ukupno 921 dolazaka i 12 182  noćenja, odnosno bilježi se  porast od 8 % u ukupnom broju noćenja i 20% u ostvarenim noćenjima privatnog smještaja.

U  rujnu 2012ostvareno je ukupno 1 183dolazaka i 13 260  noćenja od čega je u kapacitetima privatnog smještaja ostvareno ukupno 827 dolazaka i 10 160 noćenja.

Najbrojniji gosti u rujnu 2013 redom su: Njemci, Poljaci te Austrijanci, Slovenci i Česi.

Od početka godine do kraja rujna na području općine Blato ostvareno je ukupno 14 302  dolaska i 139 000  noćenja (odnosno porast od 8% u ukupnim dolascima te 7% u ukupnom broju noćenja) od čega je u kapacitetima privatnog smještaja ostvareno ukupno 11 437  dolazaka i  112 619noćenja (odnosno 16% više dolazaka u kategoriji privatnog smještaja te 14% više noćenja u kategoriji privatnog smještaja);

isto razdoblje prošle godine bilježi ukupno 13 274 dolazaka i 130 200 noćenja te  9 897 dolazaka i 98 609 noćenja u kapacitetima privatnog smještaja. 

MJESEC  rujan  2013

SMJEŠTAJNI KAPACITETI:

HOTELI I TURISTIČKA NASELJA

1 029

KAMPOVI

32

KUĆANSTVA – PRIVATNI SMJEŠTAJ

12 182

VIKENDICE

646

OSTALO

404

UKUPNO

14 293

MJESEC  rujan  2012

SMJEŠTAJNI KAPACITETI:

HOTELI I TURISTIČKA NASELJA

1 549

KAMPOVI

128

KUĆANSTVA – PRIVATNI SMJEŠTAJ

10 160

OSTALO – (domaći i strani vikendaši)

1 423

UKUPNO

13 260

 

TZO Blato 

Siječanj

Veljača

Ožujak

Travanj

Svibanj

Lipanj

Srpanj

Kolovoz

Rujan

UKUPNO

Siječanj –rujan 2013

UKUPNO

Siječanj –rujan 2012

HOTELI /TN

/

/

/

/

24

856

2 615

3 733

1 029

8 257

10 160

KAMP

/

/

/

/

32

44

882

746

32

1 736

1 928

PRIVATNI SMJEŠTAJ

64

97

71

250

2 036

10 084

40 196

47 639

12 182

112 619

98 609

VIKENDICE

79

55

67

92

449

1 160

3 566

2 971

646

9 085

10 474

OSTALO

22

6

22

44

175

629

2 722

3 279

404

7 303

9 029

UKUPNO 2013

165

158

160

386

2 716

12 773

49 981

58 368

14 293

139 000

130 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    TZO Blato

NOćENJA TURISTA PO ZEMLJAMA

SIJEČANJ-RUJAN 2013

Njemačka

26 961 (19.26%)

Slovenija

22 568 (16.12%)

Poljska

20 468 (14.62%)

Česka Republika

10 701 (7.65%)

Austrija

8 564 (6.12%)

Italija

8 495 (6.07%)

Hrvatska

7 379 (4.86%)