Prema podacima sustava eVisitor (stanje na dan 03.listopada do 10 sati) na području Turističke zajednice općine Blato je u rujnu  ostvareno  1 823 dolaska (87 domaćih te 1 736  stranih), odnosno  21 750 noćenja (950 domaćih te 20 800 stranih).

Top stranih tržišta u mjesecu rujnu su: Njemačka, Poljska, Austrija, Slovenija, Česka, Mađarska koju potom slijedi domaće tržište.

U kapacitetima obiteljskog smještaja/privatni iznajmljivači u mjesecu rujnu ostvareno je ukupno 1 562 dolaska , odnosno 18 584 noćenja.

Prosječno trajanje noćenja u rujnu kod domaćih gostiju  iznosilo je 10,92 dana, dok je kod stranih gostiju trajalo 11,98 dana.

Od početka godine do kraja rujna ostvareno je ukupno  19 414 dolazaka (1 134 domaćih te 18 280  stranih), odnosno 187 687 noćenja (10 662 domaćih te 177 025 stranih), od čega 16 644 dolaska u obiteljskom smještaju/privatni iznajmljivači, odnosno 159  453 noćenja.

Top stranih tržišta, te udio domaćih gostiju u prvih devet mjeseci ove godine:

Država

        Dolasci

Noćenja

Njemačka

2.901

33.303

Slovenija

2.664

29.113

Poljska

2.989

28.402

Češka

1.702

16.087

Mađarska

1.581

12.992

Austrija

1.224

11.776

Hrvatska

1.134

10.662

Italija

794

7.215

Slovačka

632

5.979

Srbija

327

4.510

Bosna i Hercegovina

432

4.092

Francuska

522

3.329

Ujedinjena Kraljevina

411

3.310

Švicarska

231

2.170

Švedska

191

1.443

Nizozemska

166

1.221

Belgija

118

1.154

Norveška

150

1.114

SAD

152

1.061

Strani turisti:

18.280

177.025

Domaći turisti:

1.134

10.662

UKUPNO:

19.414

187.687

pdfSTATISTIKA 09 2017

Usporedba 2017/2016

Dolasci i noćenja rujan 2017/2016

Ukupno:

Dolasci rujan porast od ( 13 %)

Noćenja rujan porast od ( 15+%)

Privatni smještaj:

Dolasci rujan porast od ( 14 %)

Noćenja rujan porast od (14 %)

Dolasci i noćenja siječanj - rujan 2017/2016

Ukupno:

Dolasci siječanj/rujan porast od (10 +%)

Noćenja siječanj/rujan porast od (9+ %)

Privatni smještaj:

Dolasci siječanj/rujan porast od (11+ %)

Noćenja siječanj/rujan porast od (11 %)