Poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba kao i nadzor nad naplatom članarine obavlja Porezna uprava.

Članarinu turističkoj zajednici dužna je plaćati pravna i fizička osoba sukladno obavljanju svoje djelatnosti i stopi članarine prema turističkom razredu općine u kojoj se djelatnost obavlja.

Obveznici plaćanja članarine za djelatnost iznajmljivanja plaćaju članarinu po stopi 0,14858% (primjenjiva stopa od 1.1.2017.)

Iznajmljivači pripadaju prvoj skupini obveznika plaćanja članarine turističkim zajednicama:

 

A

B

C

D

 

Prva skupina

0,16150

0,14858

0,12920

0,11628

Druga skupina

0,12920

0,11628

0,09690

0,08398

Treća skupina

0,09690

0,08398

0,06460

0,05168

 

Turistička članarina se plaća na slijedeći način:

1) potrebno je ispuniti obrazac članarine za TZ → PREUZMI OBRAZAC ← za prethodnu godinu i predati ga Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, do kraja veljače tekuće godine;

2) nakon što ste Vaš obrazac ispunili i predali Poreznoj upravi, članarinu uplaćujete općom uplatnicom/nalogom za plaćanje koji valja ispuniti kako slijedi:

- iznos: obračunata svota sa Obrasca članarine za TZ (ovjeren u Poreznoj upravi)
- uplatitelj: ime i prezime i puna adresa prebivališta registriranog iznajmljivača
- primatelj: ČLANARINA TZ Blato
- model: HR67
- broj računa primatelja: HR65 10010051 702527159
-poziv na broj odobrenja: OIB nositelja rješenja (iznajmljivača)
- opis plaćanja: članarinaTZO Blato za 2017.g.

Za sve dodatne informacije slobodni ste se obratiti našem Turističkom uredu.