Na temelju članka 15. Zakona o turističkoj pristojbi (“Narodne novine” 52/19.), te članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 07/09., 10/10., 03/13., 04/15. – pročišćeni tekst i 06/18.), nakon pribavljenog mišljenja Turističke zajednice Grada Dubrovnika, Županijska skupština na svojoj 12. sjednici od 11. rujna 2019. godine, donosi

O D L U K U

o visini turističke pristojbe za 2020. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se za 2020. godinu visina turističke pristojbe po osobi i noćenju, visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe iz članka 12. Zakona o turističkoj pristojbi (u daljnjem tekstu: Zakon) i visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe iz članka 13. stavka 4. Zakona, za općine i gradove na području Dubrovačko-neretvanske županije, kako slijedi:

  1. za područje Grada Dubrovnika

–  noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost po osobi: 10,00  kuna tijekom cijele godine,

–  noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (kampovi i Kamp odmorišta) po  osobi: 8,00 kuna tijekom cijele godine,

–  smještaj u domaćinstvu, po krevetu – 350,00 kuna, u godišnjem paušalnom iznosu

–  smještaj u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, po krevetu – 200,00  kuna, u godišnjem paušalnom iznosu,

–  smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište –  robinzonski smještaj, za svaku smještajnu jedinicu – 500,00 kuna,   u godišnjem paušalnom iznosu,

–  smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj, za svaku    smještajnu jedinicu –  250,00  kuna, u godišnjem paušalnom iznosu

–  Iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u  godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji:

 *  prvi član – 60,00 kuna

 *  drugi član – 60,00 kuna

 *  za svakog sljedećeg člana – 25,00 kuna

  1.  za područje ostalih gradova i općina na području Dubrovačko-neretvanske županije, primjenjuju se najniži iznosi turističke pristojbe odnosno najniži paušalni iznos turističke pristojbe, utvrđene člankom 2., 3. i 4., Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (“Narodne novine” broj 71/19), kako slijedi:
  • noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost po osobi: za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 10,00 kuna a za ostalo razdoblje 7,00 kuna
  • noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi, (Kampovi i Kamp odmorišta) za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 8,00 kuna po osobi, a za ostalo razdoblje 5,00 kuna,
  • iznos turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi: 350,00 kuna za smještaj u domaćinstvu (po krevetu), a za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 200.00 kuna (po krevetu),
  • iznos turističke pristojbe u paušalnom iznosu za osobe koje pružaju ugostiteljskeusluge za smještaj u domaćinstvu  u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – 500,00 kuna – za svaku smještajnu jedinicu, a za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj 250.00 kuna – za svaku smještajnu jedinicu,
  • Kapacitet, odnosno broj gostiju u objektu vrste kamp odmorište i kamp odmorište – robinzonski smještaj, određuje se prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše deset smještajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti, a koji kapacitet je utvrđen rješenjem nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.
  • iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji iznosi:

*    prvi član 60,00 kuna

*    drugi član 60,00 kuna

*    za svakog sljedećeg člana 25,00 kuna

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije”.

Članak 3.

Ova Odluka, sukladno članku 15. stavak 3. i 4. Zakona, objavit će se na mrežnim stranicama Županije te će se putem nadležnog Upravnog odjela dostaviti Ministarstvu turizma, Hrvatskoj turističkoj zajednici, Turističkoj zajednici Dubrovačko-neretvanske županije, te Turističkim zajednicama na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Klasa:  334-01/19-01/11

Urbroj: 2117/1-04-19-5

Dubrovnik,  02. rujna 2019. godine

   Predsjednica  Županijske skupštine

                                                                                             dr.sc. Vilma Kosović, dr.med.

pdfOdluka o visini turisticke pristojbe za 2020. godinu

Zakon o turističkoj pristojbi